Anläggning

Vi har en avdelning som arbetar med anläggning av olika former, framförallt har vi duktiga stensättare som både utför mindre stensättningar men även nyanläggning. Inom samma avdelning har vi maskinister som sköter rensågning, brytning 
och asfaltsjustering före asfaltering.

Nyanläggning
Plattläggning
Asfaltjustering