Kabelfel

Vi gräver akuta kabelfel i 38 kommuner inom Skåne, framförallt telekablar men även elkablar.
Med ett så stort arbetsområde krävs det mycket kompetent administrativ personal som sköter både koordineringen av alla maskiner och kranbilar, men även kunskap och kännedom om alla kommuners och Trafikverkets grävbestämmelser och regler.
Vi hanterar också grävanmälningar , TA-planer, samt återställning med asfaltsbeläggning och stensättning.

 

Att gräva kabelfel som maskinist är inte helt enkelt när det är akuta fel, då dessa arbeten inte är planerade, vet vi aldrig vart vi hamnar. Vi kan vara långt ute på en åker eller i en skog, men vi arbetar även mycket i våra storstäder, där gräver vi  bland mycket kablar och andra befintliga ledningar som ofta ligger i marken i städerna. Detta kräver duktiga maskinister som har den där fingertopps känslan. De måste även kunna regler för avstängning och hur man skall stänga av runt deras arbetsområde.
Våra maskinister har all den utbildning som krävs idag för att utföra de arbeten som kunden beställer.