Underhåll

Under denna kategori hamnar arbeten som underhållsarbete på befintliga kablar ,fiber och belysningsstolpar. Om det blir fel på en fiber hjälper vi våra kunder med att åka ut akut och gräva upp felet, vi har då även med blåsutrustning för att blåsa i ny fiber om detta skulle behövas.
Vi arbetar mycket på elsidan med att gräva ned bland annat elkabel förstärkningar, samt byte av elkabelskåp. 
Vi har en stor kund som vi utför löpande arbete för ,där vi byter belysningstolpar längs Trafikverkets vägar.

Fiberfel
Demontering av elstolpar
Förstärkning el
Byte av belysningsstolpar i Hovby
Förstärkning el
Kabelfel